L’Ateneu Barcelonès necessita renovar-se. Prendre un nou impuls que ens permeti encarar el segle XXI sense deixar de respectar i exhibir amb orgull la nostra història i tot allò que ens ha portat a ser la institució que som: un espai de pensament on debatre i construir el país que volem.

Ens comprometem amb l’Ateneu, amb la seva història i el seu futur. Som un equip d’ateneistes que s’ofereix per fer pinya, escoltar i treballar. Una combinació de talent i il·lusió, experiència i noves mirades, patriotisme i vocació internacional, creativitat i eficàcia, i per damunt de tot respecte i vocació de servei a la casa i als seus socis. No és moment de personalismes, sinó de servir a la institució.

ateneu2021.cat

Candidatura a la Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès:

Genís Roca Verard

Genís Roca Verard

President

Josep Montes Sala

Josep Montes Sala

Vicepresident Primer

Ricard Faura i Homedes

Ricard Faura i Homedes

Vicepresident Segon

Joan Gómez Escofet

Joan Gómez Escofet

Bibliotecari

Beth Galí Camprubí

Beth Galí Camprubí

Conservadora

Pilar de Torres i Sanahuja

Pilar de Torres i Sanahuja

Tresorera – comptable

Alba Espílez i Farré

Alba Espílez i Farré

1ª vocal – Vocalia d’Igualtat

Anna Saura Miarnau

Anna Saura Miarnau

2ª vocal – Vocalia de Serveis als socis

Josep Rodríguez Roca

Josep Rodríguez Roca

3r vocal – Vocalia de Reptes socials

Rosa Maria Malet Ybern

Rosa Maria Malet Ybern

4ª vocal – Vocalia d’Art i patrimoni

Esteve Almirall Mezquita

Esteve Almirall Mezquita

5è vocal – Vocalia d’Universitats i innovació

Jesús Conte Barrera

Jesús Conte Barrera

6è vocal – Vocalia de Comunicació

Josep Lluís Checa López

Josep Lluís Checa López

7è vocal – Vocalia de Tecnologia

El programa Ateneu2021.cat

Els socis

Reconèixer

Vertebrar

 • Promourem noves activitats relacionals entre els socis
 • Afavorirem la col·laboració i l’intercanvi de recursos entre els socis.
 • Els socis tindran preferències als actes presencials a l’Ateneu, mitjançant un sistema de reserva de seient

Créixer

 • Afavorirem que familiars, i en especial fills, siguin socis de l’Ateneu
 • MIllorarem la fidelització i aturarem l’actual ritme sostingut de 400 baixes anuals.
 • Crearem l’Ateneu Jove. Un nou model d’activitat social i cultural per a joves que disposarà d’un espai propi proper a l’actual Palau Savassona, amb lògica de laboratori i centre d’activitats en col·laboració amb altres entitats de la ciutat i del país.

Els serveis

El Palau Savassona

 • Millorarem la mobilitat vertical.
 • Farem un pla d’usos dels espais, amb preferència pels socis.
 • Mantindrem i dignificarem la presència de la senyera a la façana

La Biblioteca

 • Resoldrem els problemes d’espai de la Biblioteca.
 • Completarem la informatització dels fons de la Biblioteca, que actualment només arriba a la meitat
 • Amb la participació dels seus professionals i dels socis, actualitzarem el Pla Director de la Biblioteca

L’Escola d’Escriptura

 • Fomentarem la presència de l’Escola a la ciutat i l’estranger.
 • Ordenarem els usos que l’Escola fa d’espais i serveis de l’Ateneu.
 • Millorarem el coneixement de l’Ateneu entre els alumnes de l’Escola, i el coneixement de l’activitat de l’Escola entre els socis

Els nous serveis

 • Amb la seva participació, el·laborarem el Llibre Blanc dels Socis, que identificarà necessitats i orientarà el catàleg de serveis 
 • Crearem un aplicatiu, també per a mòbil, personalitazat, que suggerirà activitats de l’Ateneu a cada soci, en funció de preferències i interessos.

L’activitat

Suport

 • Promourem la retransmissió en directe de totes les activitats rellevants, així com la seva edició per a la posterior difusió.
 • Defensarem el prestigi i visibilitat de les seccions i els ponents.
 • Donarem suport a l’acitivat de les Tertúlies i el treball dels seus coordinadors tant en logística com en comunicació i difusió.

Impacte

 • Fixarem, a proposta dels socis i la societat, temes vertebradors d’activitat durant períodes concrets, amb l’ambició de personar-nos al debat públic amb aportacions independents, constructives, rellevants i significatives.
 • Reforçarem la nostra col·laboració i presència als mitjans.
 • Les activitats generaran continguts que difondrem i compartirem a la xarxa.

Abast

 • Es fomentarà la presència activa de l’Ateneu a tot l’àmbit territorial i institucional, de la ciutat i del país.
 • Es potenciarà la relació i activitat conjunta amb espais europeus de reflexió, anàlisi i activitat ciutadana i social.
 • Crearem el projecte Ateneu Obert per augmentar les col·laboracions amb institucions dins i fora de l’Ateneu

La gestió

Transparents

 • Publicarem seguiments pressupostaris trimestrals.
 • Tots els membres de la Junta signarem un codi ètic de comportament.

Dialogants

 • Simplificarem les normatives i les adaptarem a les necessitats dels socis.
 • Tindrem un horari setmanal d’atenció al soci.
 • Multiplicarem els canals de participació dels socis als òrgans de decisió de l’Ateneu.

Participatius

 • Simplificarem l’accés al vot per correu.
 • Ens comprometem a facilitar el vot i el recompte electrònic a les properes eleccions de l’Ateneu.

Eficaços

 • Ens comprometem a no generar dèficit.
 • Farem que el Consell Social sigui útil.
 • Crearem el Baròmetre de l’Ateneu, un sistema públic d’indicadors de l’activitat i els serveis de l’Ateneu.

Notícies

El nostre programa i equip en imatges

La refundació digital de l'Ateneu comença per la transmissió del coneixement en tots els seus formats. Tot aquest coneixement que es genera a l'Ateneu, ha d'estar al servei del soci.  

L’Ateneu Jove. Emergents i innovadors

Ens calen espais, incubadores i acceleradores de projectes socials, ciutadans i culturals en els quals elss joves siguin els protagonistes. Ja hem parlat amb institucions que ens poden cedir de forma gratuïta espais molt propers a l’Ateneu per a instal·lar-hi l’Ateneu Jove i els nous espais d’experimentació i innovació.

10 mesures per aconseguir que l’Ateneu sigui també de les dones

La candidatura Ateneu2021.Cat vol transformar també l’Ateneu a favor de les dones, per tal que hi tinguin la presència i el relleu que, senzillament, els correspon. És per això que ens comprometem a desenvolupar les 10 accions concretes que presentem en aquest text.

Dia Internacional de la Dona. L’Ateneu de les dones

Els membres de la candidatura encapçalada per Genís Roca volem que l’Ateneu Barcelonès també s’escrigui en femení: la igualtat de gènere és una de les màximes prioritats d’@Ateneu2021.cat, i per aquesta raó destinarem la primera vocalia de la nostra futura junta a la Igualtat.

La imponent presència de les dones

Pilar de Torres va ser la primera vicepresidenta de l’Ateneu Barcelonès i va pronunciar la conferència inaugural del curs 2013-2014, dedicada a ressaltar la presència de les dones en la nostra entitat. Es titulava La discreta presència de les dones a l’Ateneu.