Anna Saura
Vocal de Serveis als Socis

No us hi escarrasseu perquè no trobareu la manera de definir l’Anna Saura amb brevetat. Els seus interessos, la seva trajectòria i la seva activitat ha estat i és tan polifacètica que no hi ha manera que resumir-la en una sola frase. El millor, per tant, és fer una ullada a la seva personalitat en la presentació que en fem en aquesta peça.

Si alguna cosa ha caracterítzat, però, totes les seves activitats, és una vocació sempre pedagògica i una voluntat d’orientar els esforços a atendre les persones, en proximitat. És per això que l’Anna serà la vocal de serveis als socis en la futura junta directiva de l’Ateneu, amb la vocació clara de dedicar una especial atenció a atendre amb cura les necessitats i peticions dels socis que, no podria ser d’altra manera, han de ser en el centre de l’activitat ateneista.

Veieu però, amb aquesta petita entrevista, com es desplega la visió que té l’Anna Saura de l’Ateneu que tenim ara i del que voldria que tinguéssim després de quatre anys de treball intens, el 2021.

Què significa per a tu l’Ateneu?
L’Ateneu és una institució que reflecteix el moment de la nostra ciutat, Barcelona, a través del seus ateneistes. És un espai democràtic, de trobada, de debat, d’exposició de fets no només culturals o científics al voltant del coneixement, sinó també de temes i aspectes relatius al barri on està situat, a la ciutat, al país, al món.
Significa una institució on hi ha de conviure la tradició ben entesa i la realitat més rabiosa i novedosa. Una institució que ens transmet actituds de respecte i de sentiments de pertinença a una ciutat, a un país i a la seva pròpia cultura. Cultura que ens remet i fa de pont a una cultura oberta, catalana i europeista, a la vegada que universal.
Per mi és un lloc especial de trobada, de socialització, d´intercanvi i d´aprenentatge. Una Institució que és un viu reflex i exponent dels moments i les evolucions de la nostra societat civil i de la seva història.
Em sento orgullosa de la Biblioteca i de l´Escola d´Escriptura; ambdues han aconseguit ser punts de referència per la qualitat dels seus continguts. No és casual que hagi estat alumna de l’escola.

Anna Saura MiarnauQuè ofereixes a l’Ateneu?
Actitud de respecte vers la institució i els seus ateneistes.
Em sento orgullosa del sentiment íntim de pertinença a la cultura, la llengua, al país i a les seves institucions, que sempre he viscut a casa meva. He après de ben petita l’esperit d’obertura i universalitat del català cap al món. La importància d’integrar la saviesa i el coneixement d’altres cultures i societats.
Actitud perseverant en els meus objectius, en el meu treball i en allò que estimo.
Ofereixo molta il·lusió, determinació, responsabilitat, compromís i ganes de treballar per aconseguir els objectius del programa que presentem i, especialment, tot que podem desenvolupar si guanyem.
M’agrada treballar en equip i no m’agraden gens els personalismes ni les actituds egocèntriques. No podria col·laborar ni treballar amb líders que prioritzen els seus objectius personalistes per sobre dels objectius socials i/o institucionals. Tampoc no podria treballar amb aquells líders que donen més importància a objectius polítics i/o ideològics en un marc institucional on el que cal és desenvolupar, integrar i acollir continguts culturals, de coneixement. S’ha de generar debats sobre la realitat social o política sense manipulacions ni maquillatges.
M’agrada donar resposta a preguntes i necessitats. M’agrada buscar i esbrinar quins son els errors i rectificar-los. No tinc cap problema a reconèixer equivocacions.
Crec que el grup està per damunt de l’individualisme.
Crec en les actituds i les Institucions que es defineixen demòcrates, lliures, obertes al coneixement, aquelles que saben acollir i integrar, que no són ortodoxes ni tancades en si mateixes, que busquen la millora dels seus membres a través de saber quines son les veritables necessitats i prioritats de cada moment i època; aquelles que saben escoltar per donar respostes.

Perquè has decidit formar part de la candidatura Ateneu2021.cat?
Molt del que he expressat en les altres preguntes queda reflectit en el programa, però especialment en l’equip i la presidència de Genís Roca. És un líder savi, equànime, demòcrata, pluralista, experimentat, jove, culte en l’àmbit humanista i del món del coneixement i especialista en un sector que té molt per aportar a l’Ateneu i als seus socis.
Crec fermament que en Genís serà un bon President per liderar un molt bon equip i configurar una Junta que condueixi l’Ateneu en aquests futurs anys cap un camí d’innovació.
Aquest és un equip de professionals compromesos amb el que volem fer i que sabem on volem anar.
Tots sabem que res no és pot dur a terme sense un equip i que els individualismes o les sortides de to no van enlloc.
No volem perdre’ns en competitivitats que només condueixen a perjudicar l’Ateneu. Amb aquestes actituds la imatge institucional i els seus associats deixen de ser atesos i la institució no avança.

Com t’agradaria que fos l’Ateneu el 2021?
Un Ateneu del qual tothom vulgui ser soci, sentint l’orgull de formar part d’una institució lliure, culta i compromesa amb la societat i el moment històric que ens toqui viure.
Un Ateneu on conviuran generacions diferents amb aficions i necessitats diferents però on totes hi tinguin cabuda. L’Ateneu pot i ha de tenir relleu i continuïtat generacional dins del Palau Savassona.
Un Ateneu estable i que trobi el seu punt d’equilibri associatiu.
Un edifici ben restaurat i/o ampliat on les mancances o limitacions d’ara per raó de la seva edat no es notin: on la biblioteca pugui rebre i acollir les donacions i compres que faci falta.
Un lloc real de socialització i trobada on realment es doni resposta i satisfacció al soci d’una manera personalitzada i sense tenir por a l’atenció individual.
La junta ha de trobar la manera més adient per conèixer i apropar-se al soci tant com pugui i el mes assíduament possible.
Els llocs preferits de trobada, que són el jardí i el bar, seran veritablement comfortables i amb respostes adequades de qualitat en les seves ofertes.
Una Escola d´Escriptura i un Ateneu adequat a les noves tecnologies.