Blog

Candidatura Ateneu2021.cat

Un Ateneu més proper al soci

El programa Ateneu2021.cat té com a punt de partida el paper central que el soci ha de tenir a la vida de l’Ateneu. Aquesta preocupació no és casual. El soci, la sòcia, són la raó se ser de la nostra casa, el motor de l’activitat, el generador de debat i pensament.

Això va de cultura digital

La tecnologia ens dota d'instruments necessaris per a afrontar les noves aventures del progrés, però no és pas la tecnologia, sinó la cultura digital, el que garantirà un futur equilibrat entre la creació de riquesa i els drets socials. Aquest va ser, en essència, el...

Fàbrica d’idees portes enfora

Volem que l’Ateneu sigui l’espai de referència del debat intel·lectual, cultural, social, científic, artístic, de la ciutat, capital d’un país. Que tots els nous corrents que fan canviar la història gran però també la petita, surtin d’aquesta casa. Això exigeix una major presència als mitjans de comunicació i un major esforç en la comunicació interna.

Presentació del programa i la candidatura Ateneu2021.cat

El proper dijous, 23 de febrer, l'equip de la candidatura Ateneu2021.cat presentarà el programa amb el qual demanarà la confiança dels ateneistes en les eleccions per a la junta directiva de l'entitat. L'acte tindrà lloc a les 19,00 hores, a la Sala Verdaguer de...

Les tecnologies són un superpoder per a l’Ateneu

Que Genís Roca té una estreta relació amb el món digital i de les tecnologies no és un secret per a ningú. Però no ho és menys que el seu interès per la societat civil i els ateneus en concret té ja una llarga tradició. La Federació d'Ateneus de Catalunya va...

Genís Roca: la transformació digital implica una revolució ètica

L’expert en internet i consultor d’organitzacions empresarials considera que la incorporació de les eines tecnològiques s’ha de donar per suposada i que, en canvi, allò que determinarà realment la transformació digital és l’adopció d’una nova postura ètica que ens porti a un nou model social.