Candidatura Ateneu2021.cat

Joan Gómez Escofet
Joan Gómez Escofet

Director del Servei de Biblioteques de la UAB

Joan Gómez Escofet

Bibliotecari

 

Director del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Membre de la Comissió de Biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Llicenciat en Filosofofia i Lletres, Diplomat en Biblioteconomia, Màster en Gestió Universitària, Diplomat en Estudis Històrics Especialitzats. Professor d’’EGB, Professor de Formació Professional.

Membre del Cos Facultatiu de Bibliotecaris, Arxivers i Arqueòlegs de l’Estat.