Candidatura Ateneu2021.cat

Ricard Faura i Homedes
Ricard Faura i Homedes

Tecno-Antropòleg

Ricard Faura i Homedes

Vicepresident Segon

 

Tecno-Antropòleg

Treballa com a Cap de Servei d’Inclusió i Capacitació Digital a la Direcció General de Societat Digital adscrita al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Adjunt al Ponent de la Secció de Ciència i Tecnologia de l’Ateneu Barcelonès

Llicenciat en Història, especialitat Antropologia Social (Universitat de Barcelona). Diplomat en Ciències Socials (Universitat de Barcelona)

Vicepresident i President del Consell Executiu del Centre de Seguretat per a la Informació de Catalunya

Professor Col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya

Representant del Parlament de Catalunya al Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya i al seu Consell de Govern

Secretari del Consell Rector de l’Acreditació de Competències en TIC (ACTIC)

Col·laborador del PNUD, Programa de las Nacions Unides per al Desenvolupament, en programes d’e-inclusió i capacitació digital

Ha estat:

 • Cap de Gestió de Personal a la Universitat Pompeu Fabra

 • Secretari General de la Asociación Española de Redes de Telecentros

 • Membre del Consell Assessor de Continguts de Capacitació Tecnològica de la ciutat de Barcelona

 • Fundador de l’Observatori per a la Cibersocietat

 • Professor i director del Màster de Dinamització de la Societat de la Informació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • Secretari i Patró de la Fundació Observatori per la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)

 • Secretari de la Comissió Mixta Ministerio de Industria – Generalitat de Catalunya per el seguiment del del Plan Avanza

 • Membre de la Comissió Coordinació del Catàleg Col·lectiu del Sistema Bibliotecari de Catalunya

 • Membre de la Comissió Tècnica de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, INSPIRE

 • Membre del Comitè Tècnic del Pla d’Inclusió i Cohesió de Catalunya 2010-2013

 • Membre del Pla Estratègic de Responsabilitat Social 2009-2012, de la Generalitat de Catalunya

 • Membre de la Comissió de Seguiment del projecte “El teletreball a l’administració pública de Catalunya”

 • Soci Fundador de las empreses “Ideamatic, Ideas Solutions”, “Meddia, Cultura i Comunicació” i “Centre d’Iniciatives Esportives”

Premis:

 • Premi Olimpíada Cultural “Barcelona Mar i Muntanya”, 1990, per l’organització de la Cursa de Collserola

 • Premi Enric Borràs d’Història de Catalunya amb “El Complot de Prats de Mollò”, 1991

 • Premi Winterthur, 1999, per a Tesí d’Especial Interès

Autor de llibres i articles en l’àmbit de la història i de l’antropologia

CV Linkedin: http://es.linkedin.com/in/ricardfaura/

Web Personal: www.ricardfaura.eu