Alba Espílez
Candidata a la Vocalia d’igualtat

Els membres de la candidatura encapçalada per Genís Roca volem que l’Ateneu Barcelonès també s’escrigui en femení: la igualtat de gènere és una de les màximes prioritats d’@Ateneu2021.cat, i per aquesta raó destinarem la primera vocalia de la nostra futura junta a la Igualtat.

Avui commemorem el Dia Internacional de la Dona (8 de març): celebració mundial de totes les dones en tots els àmbits, també en la cultura. És un clam a la unitat per reflexionar sobre les lliçons apreses i incrementar els esforços cap a la igualtat de gènere i l’apoderament de dones i nenes. Recordem que les dones han estat injustament silenciades i relegades durant segles a l’àmbit privat, amb dificultats de projecció en l’àmbit públic i cultural. Tanmateix, les dones han participat en el món de la cultura des de sempre, i des del segle XX ençà moltes escriptores, músiques, artistes, etc. de gran qualitat, han pogut mostrar el seu talent, de forma que les seves obres són llegides, escoltades i vistes per un públic ampli i heterogeni. La veu de les dones cada vegada té més protagonisme cultural, i més encara entre les noves generacions, fet de gran valor que s’ha de saber transmetre i preservar.

Un dia tant important com el d’avui ens ha de servir per mirar com ho fem. Malauradament, si ens fixem en la programació d’activitats de l’Ateneu Barcelonès per a aquest mes de març no trobem ni una sola activitat dedicada específicament a les dones, ni tant sols per recordar aquesta rellevant jornada internacional. I només trobem participació de 5 dones en mig de 25 homes, de les quals tres intervenen amb el rol de moderadores, no de ponents principals. Des de la candidatura @Ateneu2021.cat, en el marc del Dia Internacional de la Dona, proposem incorporar de forma estable a l’Ateneu Barcelonès una programació diversa i específica d’activitats dedicada a les dones cada mes de març.

Si volem un Ateneu connectat amb el món hem de tenir en compte que la igualtat de gènere és el segon objectiu prioritari de la UNESCO, que fins i tot compta amb un Pla d’Acció per la prioritat de la Igualtat de Gènere 2014-2021. També que la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones és l’objectiu número 5 de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, que impulsa la campanya “cap a un planeta 50-50 per al 2030”.

L’Ateneu Barcelonès, en tant que institució cultural rellevant del nostre país, no hi pot viure al marge, raó per la qual des d’@Ateneu2021.cat treballarem per promoure de manera transversal la igualtat de gènere en totes les seccions, en la programació d’activitats i en les relacions de l’Ateneu amb la societat civil i les institucions públiques o privades.  Almenys un 40% dels ponents a les activitats seran dones.

Així mateix, aplicant el principi europeu ”Units en la diversitat”, vetllarem perquè ningú sigui discriminat per raó de gènere, origen, religió, edat o orientació sexual i que tothom gaudeixi del dret a accedir, participar i contribuir a la vida de l’Ateneu en igualtat de condicions. Crearem un espai d’escolta i anàlisi de les necessitats i demandes que les sòcies i els socis detecten en aquest àmbit.

Des de la constatació del gran nombre de dones que participen en la cultura a Catalunya i al món (en la literatura, la història, la música, les arts, l’àmbit social, etc.) volem donar testimoni de la seva existència. Volem fer visibles les experiències i aportacions de les dones i fer emergir els seus pensaments, i ho farem donant visibilitat i reconeixement a les manifestacions culturals del talent femení, del present i del passat, de Catalunya i el món i promovent la participació de dones en les activitats culturals. Promourem la igualtat de gènere en el terreny de la creació i la promoció cultural i farem sortir de l’anonimat i la invisibilitat les aportacions de dones que en el passat han contribuït al progrés cultural i social perquè siguin conegudes per la societat. Aquesta visualització també la farem per les xarxes socials.

Des d’ @Ateneu2021.cat volem incorporar a la vida de l’Ateneu a les dones artistes. Per nosaltres la igualtat de gènere passa indefectiblement per les arts (música, cinema, teatre, pintura, escultura, arquitectura, disseny, etc.) i, per tant, donarem a conèixer la contribució de les artistes i volem que sentin que aquesta institució les acull i les defensa.

Amb la col·laboració d’organitzacions, entitats i agents nacionals i internacionals organitzarem sessions temàtiques per conèixer els reptes i les barreres a què s’enfronten les dones en la literatura, la història, la política, l’economia,  la filosofia, les arts, la comunicació, les ciències, l’ensenyament i en qualsevol altre àmbit cultural. Analitzarem el paper de cada disciplina en l’assoliment de la igualtat de gènere i també donarem veu als homes que promocionen la igualtat de gènere en l’àmbit cultural. Per començar, farem un cicle sobre feminisme i cultura.

Des de la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès promourem i afavorirem l’estudi i la investigació sobre les dones mitjançant informació bibliogràfica i documental en diverses àrees temàtiques com la ciència, la filosofia, la sociologia, la política, la cultura, el dret, la història, l’educació, la família, la teoria feminista, el treball, l’economia, l’art, l’antropologia, la literatura, la psicologia, la salut, etc. Dins de les col·leccions digitals de la Biblioteca, obrirem un apartat dedicat a les dones per posar a l’abast de tothom aquests recursos i fer emergir el talent femení i la història de les dones.

Per saber si anem en la direcció correcta, hem de parlar d’indicadors. No trobem en el web cap apartat dedicat a variables com gènere o altres formes de diversitat. Per això, i per tal de donar compliment a la Llei de Transparència, crearem en el web de l’Ateneu un portal de transparència que reculli indicadors com gènere, edat o altres variables de diversitat en relació amb les activitats de l’Ateneu. En aquest portal publicarem una avaluació en relació a l’existència de diferències de gènere, edat o altres característiques entre la massa social i els participants a les activitats, per tal de corregir-ne els diferencials.

La cultura és un factor clau per avançar en la igualtat de gènere i en l’apoderament de les dones. La diversitat cultural ampliarà les possibilitats d’elecció de les persones i millorarà el desenvolupament del nostre país. Des d’@Ateneu2021.cat treballarem amb aquest horitzó.