L’activitat de l’Ateneu ha de donar resposta no només a necessitats i propostes consolidades, sinó que també ha d’estar obert a projectes emergents i innovadors. Ha de disposar d’espais en els quals els més joves puguin donar forma i fer créixer propostes culturals pròpies amb dinàmiques pròpies. Aquesta no és només una tasca important per a l’Ateneu sinó per a la societat en el seu conjunt. Ens calen espais, incubadores i acceleradores de projectes socials, ciutadans i culturals en els quals els joves siguin els protagonistes. 

Ja hem parlat amb institucions que ens poden cedir de forma gratuïta espais molt propers a l’Ateneu per a instal·lar-hi l’Ateneu Jove i els nous espais d’experimentació i innovació.

Quatre línies de treball

1. Consell de Joves de l’Ateneu Barcelonès

Integrat per joves fins a 30 anys, amb la següent composició:

 • Un representant de la Junta Directiva (no necessàriament jove)
 • Dos joves amb trajectòries rellevants a proposta de la Junta Directiva
 • Dos joves amb trajectòries rellevants a proposta del Consell Social de l’Ateneu
 • Sis socis menors de 31 anys, elegits per votació entre els socis d’aquestes edats (fins que es produeixi aquesta votació, seran proposats pels ponents de les seccions).
 • El president i el secretari de l’esmentat Consell seran escollits per votació entre els components del Consell de Joves.

2. Activitat

 • Proposarà a la Junta Directiva mesures i actuacions que facin l’Ateneu més atractiu i útil per als joves
 • Gestionarà una programació d’activitats i serveis adreçades específicament als joves
 • S’integrarà en òrgans de participació juvenil de la ciutat en representació de l’Ateneu (Consell de la Joventut de Barcelona, entre d’altres).
 • Acollirà, atraurà i impulsarà projectes joves com a incubadora i/o acceleradora de propostes non-profit que tinguin cabuda en les finalitats de l’Ateneu. Farà d’altaveu d’aquestes propostes
 • Garantirà, d’acord amb la Junta Directiva, la complementarietat i la cohesió entre les activitats generals de l’Ateneu i les activitats de l’Ateneu Jove.
 • L’activitat tindrà lloc en un espai o equipament específic, però una part de la programació es desenvoluparà també al Palau Savassona.

3. Recursos

 • Pressupost. Les activitats tindran com a norma la voluntat d’autofinançament, però la Junta Directiva podrà assignar per a aquelles propostes prioritàries un pressupost específic i ben delimitat.
 • La Junta Directiva establirà relacions amb altres institucions per obtenir en forma de cessió un espai o equipament per ubicar-hi la seu de l’Ateneu Jove. Les converses ja s’han iniciat i només resta concretar-les en el moment que la nova Junta Directiva inicïi el seu mandat.
 • S’establiran convenis de col·laboració amb terceres institucions per convertir l’Ateneu Jove en una incubadora/acceleradora de projectes d’innovació social liderats per joves

4. Serveis i projectes

 •  L’Ateneu Jove s’ubicarà en un espai cèntric, el més pròxim possible al Palau Savassona.
 • S’hi habilitaran sales de lectura i estudi i espais de relació social
 • Es disposarà de sales per a tallers i laboratoris d’innovació social.
 • Comptarà amb una sala per activitats de petit format
 • L’equipament estarà dotat de recursos i serveis tecnològics que facilitin i acompanyin el conjunt de serveis i projectes que s’hi desenvoluparan, de manera que esdevingui un referent ciutadà en aquest àmbit.