Mes que captar nous socis, els hem de fidelitzar

El 20 de febrer Genís Roca desgranava de forma resumida les principals línies de la candidatura Ateneu2021.cat en una entrevista publicada a El Punt Avui. El titular destaca la idea que l’Ateneu necessita atorgar valor a la pertinença a l’entitat per assegurar que les prop de 500 persones (sense comptar els alumnes de l’Escola d’Escrtiptura) que cada any es fan sòcies de l’Ateneu es convertiran en ateneistes de llarga durada. L’Ateneu, de fet, conserva intacta la seva capacitat d’atracció, perquè el fluxe de nous socis és permanent. El problema és que l’entitat decep les seves expectatives i es donen de baixa majoritàriament al cap de dos o tres anys. El nus de la qüestió, per tant, resideix en aconseguir que els serveis i programacions de l’Ateneu responguin a la seva imatge, prestigi i història, i confirmin les expectatives amb les que els ciutadans s’hi apropen.