Pilar de Torres viu l’Ateneu amb intensitat. És una de tants socis que s’hi van apropar a través de l’Escola d’Escriptura i que va ser seduïda per l’entitat, pel camp gairebé infinitat de possibilitats que ofereix. Fou el mateix Oriol Bohigas que la va animar a fer el pas de fer-se’n sòcia, i des d’aquell dia no ha deixat d’aportar-hi esforç i vivències, personals i culturals.

La seva dedicació professional, en el món econòmic i financer, ha estat un dels eixos de la seva relació amb la docta casa, però no li faríem justícia si no esmentessim el seu activisme cultural, polifacètic  i ple de matisos. Una fotografia al costat dels germans Roca n’és una bona prova, i no descarteu que ens sorprengui amb alguna novetat literària.

Ella mateixa ens ho explica en aquest perfil de presentació, però hem volgut demanar-li més concrecions. A la que serà responsable de concuir el dia a dia econòmic de l’entitat i de garantir-ne els criteris de fiabilitat i solvència no podem pas deixar de preguntar-li per les seves motivacions i prioritats. Les atén en respondre quatre preguntes essencials.

Què significa per a tu l’Ateneu?
L’Ateneu és la meva casa al mig de Barcelona, un lloc on he gaudit de moments preciosos, de recitals de piano extraordinaris, conferències de dones poderoses, tertúlies d’experts desconeguts i classes d’escriptura amb escriptores. Una casa en la que he fet amics i on em trobo amb familiars i coneguts. Una entitat en la que he participat a la seva governança. En resum, la meva casa al mig de Barcelona.

Què ofereixes a l’Ateneu?
El meu coneixement financer, adquirit al llarg de molts anys d’experiència, amb estudis internacionals i a casa nostra. La praxi en el treball en empreses públiques i institucions financeres són molt adients per exercir de tresorera: per establir procediments, per pensar en com millorar el finançament, o en com augmentar els diners dels patrocinis.

Perquè has decidit formar part de la Candidatura Ateneu2021.Cat?
La candidatura Ateneu2021.cat recull la voluntat d’obrir l’entitat a les diferents sensibilitats dels socis, ampliar l’espectre de conferències, tot rebaixant el to polític, i aprofundir en temes culturals. Volem posar al dia l’Ateneu, poder seguir les activitats pel mòbil, apuntar-nos directament, opinar molt més.

Com t’agradaria que fos l’Ateneu, el 2021?
M’agradaria un Ateneu plural, més cultural i menys polític, amb activitats més interessants, sobre tot literàries, i amb molta presència de dones de tots els sectors.