Durant els sis primers mesos de mandat, posarem en marxa, com a mínim, 12 mesures concretes per transformar les dinàmiques de l’Ateneu.

 

 1. Farem el primer informe trimestral de situació econòmica de l’entitat.
 2. Posarem en marxa el portal de transparència de l’Ateneu i farem pública l’agenda de reunions i gestions del president i la junta
 3. Instauració d’un horari setmanal d’atenció als socis per part de membres de la junta
 4. Convocarem de manera immediata el Consell Social de l’Ateneu per redefinir i reactivar les seves funcions
 5. Iniciarem un diàleg amb tots els ponents per definir i acordar tres línies transversals de programació anual
 6. Encarregarem l’elaboració del projecte d’un sistema intel·ligent de gestió de dades per informar i oferir serveis personalitzats als socis
 7. Primera reunió de treball per definir un nou Pla Director de la Biblioteca amb participació dels socis
 8. Primera reunió de treball amb la direcció de l’Escola d’Escriptura per millorar la connexió entre entitat i alumnes-socis
 9. Confirmació i concreció de converses prèvies per la incorporació de nous espais a l’Ateneu per la via de la cessió o la remunta de l’edifici.
 10. Redacció i posada en marxa del projecte Ateneu Jove
 11. Redacció i posada en marxa del projecte Ateneu Obert
 12. Redacció i posada en marxa del Pla d’Igualtat per activar les 10 mesures a favor de les dones i en especial per aproximar-nos a la paritat en els ponents de les activitats