La refundació digital de l’Ateneu comença per la transmissió del coneixement en tots els seus formats. Tot aquest coneixement que es genera a l’Ateneu, ha d’estar al servei del soci.