Dedicar una vocalia de la Junta Directiva de l’Ateneu a l’art i el patrimoni és una aposta per realçar dos aspectes que sempre han format part de l’activitat i els interessos ateneístics però que probablement no han tingut en els darrers anys l’atenció que mereixen. I deixar aquesta vocalia en mans de Rosa Maria Malet és una garantia de rigor i serietat. Una llarga i intensa trajectòria dedicada essencialment a Joan Miró l’avalen com una de les especialistes en la seva obra més rellevants a nivell internacional. És directora de la Fundació Joan Miró des de 1984 i des d’aquesta data n’ha liderat els principals projectes i iniciatives. Podeu resseguir la seva trajectòria completa en aquesta ressenya.  

Però no hi ha millor manera de posar de relleu a la seva vàlua professional que parant atenció a la seva activitat quotidiana. El mateix dia que es va iniciar la campanya per a les eleccions a la junta directiva de l’Ateneu, poc abans de la presentació de la candidatura Ateneu2021.cat, Rosa Maria Malet va assistir a la conferència que oferia Georges Didi-Huberman al MNAC, com a preludi de la inauguració de l’exposició Insurreccions, que ell mateix ha comissariat.

Malet ens explica que l’exposició va iniciar el seu recorregut a París, al Jeu de Paume, amb el títol Soulevements. A través d’una àmplia selecció de fotografies, documents i objectes artístics de tipologies diverses, es mostrava el testimoni d’artistes que han reaccionat davant de fets polítics que, al llarg del segle XX, van des de la repressió fins a tota mena d’injustícies. La idea del comissari no és la de cridar l’atenció pel sensacionalisme de les imatges ni la de fer foto-reportatge o periodisme. La mirada de Georges Didi-Huberman, com a filòsof que és, vol fer-nos reflexionar sobre moments viscuts en la història recent.

En front del sensacionalisme, la reflexió. Una bona manera d’explicar alguna de les moltes coses que Rosa Maria Malet pot aportar a l’Ateneu i a la seva activitat lligada a l’art.

Per acostar-nos a la que proposem com a quarta vocal per a l’art i el patrimoni en la futura junta de la docta casa, li hem fet quatre preguntes que ella ha respost de manera tan breu i concisa com clara i directa.

Què significa per a tu l’Ateneu?
Un lloc on el pensament i la reflexió es posen al servei del coneixement i del debat, independentment de les tendències polítiques.

Què ofereixes a l’Ateneu?
Allò que conec per formació i per professió, que pugui ser útil a la institució i als socis.

Per què has decidit formar part de la Candidatura Ateneu 2021.cat?
Perquè em sento identificada amb les persones que la integren i perquè comparteixo els punts del programa.

Com t’agradaria que fos l’Ateneu el 2021?
Tal com el planteja el programa de la candidatura Ateneu 2021.cat, que és la meva. Volem potenciar i preservar l’Ateneu com a valor històric. Aquesta intenció fa referència no només a l’edifici, sinó també al seu contingut artístic. Les obres d’art que formen part del patrimoni de l’Ateneu són testimoni de la vida de la institució. És bo preservar aquest patrimoni i incrementar-lo en la mesura del possible.